Det finns 28 artikel(-ar) i din varukorg.
Summa: 19306,52 kr

Böcker

Apotekarsocietetens böcker innehåller publikationer inom medicin och apotekarverksamhet. Vi säljer både böcker som publiceras av oss själva och andra samarbetspartner.

Visa som
Sortering
Visa per sida

Apotekare Carlssons Enka - en levnadsskildring

Ett fascinerande levnadsöde från en svunnen tid. Speglar utvecklingen och de förändringar som skedde från 1800-talets mitt till 1930-talet.
49,00 kr

Apotekaren och hans hus

Farmacihistoriska Sällskapets årsskrift i form av en fängslande berättelse om 1700-tals apotekaren Johan Christian Georgii och apoteket Kronan i Stockholm.
93,00 kr

Apotekarsocieteten 1929 - 1970

När Apotekarsocieteten firande ett av sina många jubiléer 1928 (150 år) utgavs en publikation som väl beskrev organisationens tidigare historia. Föreliggande bok behandlar Apotekarsocietetens verksamhet från tiden efter 150-årsskriften utkom med särskild tyngdpunkt på den dynamiska och tidvis dramatiska perioden under de sista decennierna före bildandet av det med staten samägda Apoteksbolaget.
150,00 kr

Apotekarsocietetens donationsstiftelser

Apotekarsocieteten administrerade fram till år 2003 sammanlagt 107 stiftelser och fonder. Under åren 2003 - 2010 genomfördes ett omfattande arbete avseende permutationer av Apotekarsocietetens administrerade stiftelser och fonder som nu har minskat till 14 stycken.
180,00 kr

Apotekarsocietetens Jubileumsbok - 150 år

Apotekarsocieteten - 150 år på Wallingatan. Namnet Apotekarsocieteten har haft sin hemvist på Wallingatan i 150 år.Liksom Apotekarsocieteten stått för skilda verksamheter genom åren har verksamheten i dess närområde skiftat, vilket framgår av bokens inledande kapitel. Därpå följer ett par nedslag i apotekshistorien 1858-1970 och ett om Apotekarsocietetens verksamhet från 1971 tills idag. Boken avslutas med att den konst och de konstföremål som föreningen äger visas och beskrivs för första gången.
375,00 kr

Apoteks- och läkemedelsinspektionen 1947 - 1997

Boken speglar utvecklingen av läkemedelsområdet ur ett kvalitets- och inspektionsperspektiv under åren 1947 - 1997.
99,00 kr

Det gäller alltid livet

Lars Werkö beskriver i denna bok sina erfarenheter från ett långt och verksamt liv från en tid när medicinen inte hade mycket att erbjuda fram till en effektiv sjukvård.
165,00 kr

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre. En bok om ålderism - äldrediskriminering

Ålderism kan vara ett ovant begrepp. Det sammanfattar de djupa strukturer som gör det naturligt att oreflekterat nedvärdera äldre och hindra deras delaktighet i samhället.Boken berättar om ålderism eller äldrediskriminering, var den finns, hur den känns igen och hur den kan bekämpas. Ett tydligt exempel är problemen kring äldres läkemedelsbehandling, som delvis beror på bristande engagemang för de äldres situation, dvs. ålderism. Det finns verktyg för att bekämpa ålderismen. Diskrimineringslagen är på plats, ålderistiska samhällsstrukturer är kända och de kan förändras. Medvetenhet är en förutsättning för förändring. Boken vänder sig till alla som vill motverka ålderismen.
180,00 kr

Drug Discovery

For patients, a story about their medicines, omeprazol (Losec®) and other drugs, how they were created and how they work. For researchers in industry, a challenge to create new ones. The collaboration with basic research and the fighting spirit demonstrated in the projects are presented as "a Swedish model".
125,00 kr

Drugs of Natural Origin, A Treatise of Pharmacognosy, 7th ed.

Drugs of Natural Origin is a unique multidisciplinary book suitable for undergraduate and graduate students and teachers in the area of natural product science, but also as a complementary book for disciplines like medicinal chemistry, biochemistry and pharmacology. The book can also serve society as a scientific source for the understanding of a sustainable use of natural products in the development of new drugs, scientifically based herbal remedies, and environmentally friendly biomolecules.
711,47 kr

Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm Scheele och hans värld

När Carl Wilhelm Scheele föddes en decemberdag 1742 var det nog inte mycket som tydde på att han skulle gå till historien. Han var sjunde barnet i en borgarfamilj i Stralsund – då en del av Sverige – och kom vid 15 års ålder till Göteborg för att läras upp till apotekare. Det var mitt under Pommerska kriget. Scheeles dagar var fyllda av apoteksarbete men han ägnade nätterna åt att läsa kemiska böcker och göra experiment. Snart hade den unge Scheele alltid någon ny förvånande upptäckt att berätta om. Då han 27 år gammal träffade den unge kemiprofessorn Torbern Bergman i Uppsala började en forskarkarriär utöver det vanliga. Detta är boken om Scheeles liv, hans upptäckter, den tid han levde i och den värld som omgav honom.
399,00 kr

Farmacevtiska föreningen 1936 - 1980

Farmacevtiska föreningen grundades 1861. Dess historik är beskriven i samband med firandet av 50 års och 75 års verksamhet, båda publikationerna författade av apotekaren Verner Wahlqvist. Därefter har ingen sammanhängande historiebeskrivning gjorts. I syfte att åstadkomma en kompletterande beskrivning av verksamheten fram till föreningens fusion med Apotekarsocieteten 1981 har vi gått igenom arkivhandlingar som fördes över till Apotekarsocietetens arkiv i samband med att Farmacevtiska föreningen lämnade sin kontorslokal 1974.
0,00 kr

Farmacevtiska studentkåren 1896 - 1996

Jubileumsbok med minnen i text och bild från studenttiden. Välkända profiler beskriver varsin tioårsperiod som täcker decenniets andra hälft. De första femtio åren beskrivs med sextio sidor i faksimiltryck ur 50-års boken.
49,00 kr

Från småföretagare till läkemedelsexpert - apotekarliv

Läkemedelsutvecklingen under 1900-talet är enastående. Vid seklets ingång fanns vissa smärtstillande medel, bedövningsmedel, hjärtmedicinen digitalis, kinin, laxermedel och jodsprit, men därutöver inga effektiva läkemedel. Alla läkemedel tillverkades på apoteken och apoteksinnehavaren kunde ha både en papegoja och röka cigarr i butiken. Under motstånd från den egna yrkeskåren sökte sig apotekare från och med slutet av 30-talet till den växande läkemedelsindustrin.
110,00 kr

Galenisk farmaci, särtryck

Särtryck från Erik Sandells lärobok med namnet Galenisk farmaci. Särtrycket omfattar kapitlen angående emulsioner och salvor.
30,00 kr

Handel med receptfria läkemedel utanför apotek

Boken vänder sig till dig som är verksamhetsansvarig, butiksägare eller försäljare i detaljhandeln och dagligvaruhandel där receptfria läkemedel säljs.
180,00 kr

I farmacins tjänst - Upplevelser av yrke och föreningsliv

Leif H Eklund har varit aktiv inom svensk farmaci under drygt 50 år. Hans insatser innefattar anställningar inom apoteksväsendet och ideella uppdrag i kommittéer och styrelser. De spänner över läkemedelsinformation, utbildningsfrågor, logistik, harmoniseringar, föreskrifter, läkemedelsekonomi, nordisk och internationell farmaci, kultur och farmacihistoria. I memoarerna berättar han om sina erfarenheter från dessa områden.
110,00 kr

Leos och Ferrosans rötter

På ett fängslande sätt skildras tillkomsten av företagen Leo och Ferrosan samt hur dansk industrifarmaci fördes över sundet under 1900-talets första årtionden.
80,00 kr

Läkemedel från naturen - En integrerad del av medicinen

Intresset för växter och naturprodukter som läkemedel har exploderat de senaste trettio åren. Detta har skapat ett stort intresse för ämnet farmakognosi, den akademiska disciplin som ansvarar för forskning och utbildning om dessa medel. Läkemedel från naturen har alltid funnits, och cirka fyrtio procent av dagens läkemedel har sitt ursprung i naturen. De flesta är kemiska substanser som isolerats från olika organismer och används direkt eller efter kemisk modifiering. Till detta kommer idag de många växtextrakt som godkänts som läkemedel inom EU och framförallt används inom egenvården som växtbaserade läkemedel.
380,00 kr

Läkemedel som förändrat världen - Historier om vetenskap, slump och envishet

I vår del av världen är det få förunnat att inte behöva använda läkemedel någon gång i livet. I andra delar av världen är det få förunnat att ha tillgång till läkemedel överhuvudtaget. Sjukdomar har alltid funnits i mänsklighetens historia men det är först i modern tid vi har haft tillgång till fungerande och effektiva läkemedel. Men hur upptäcks och utvecklas läkemedel och hur fungerar de? I denna bok berättas om hur femton betydelsefulla läkemedel kommit till.
360,00 kr

Läkemedelskemi, 4:e utg.

Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel.
390,00 kr

Läkemedelsnamn 1968

Innehåller namn på receptfria läkemedel 1968 samt namnöversättningarna till latin. Den första delen ägnas åt dåtida märkningsföreskrifter.
60,00 kr

Läkemedelsnamn, ordförklaring och historik

Nöjesläsning om läkemedlens historia! John Lindgren hade publicerat fyra häften vid sin död 1920. Apotekare Lauritz Gentz fullbordade verket 1946.
375,00 kr

Medicinal Reading - of genius, pure chance and dedicated hard work

This is the story of some discoveries that led to modern medicine and about the pioneers who through their keen observations, pure chance, sudden strokes of luck and dedicated hard work made them possible.
49,00 kr

Medicinska sjukdomar

Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för den medicinska vård och behandling som bedrivs vid invärtesmedicinska vårdenheter eller inom modern hemsjukvård. Den patofysiologiska bakgrunden till de presenterade sjukdomarna förklaras utförligt. Därför har också dessa avsnitt utökats. Behandling med läkemedel tar en allt större plats i modern sjukvård.
840,00 kr

Old and Rare Books on Materia Medica

The fifth book in the internationally renowned series of richly illustrated and commented catalogues where book historian Ove Hagelin presents rare and important books.
530,00 kr

Organisk-kemisk nomenklatur, 3:e utg.

Författarna till boken Organisk-kemisk nomenklatur vänder sig i sin framställning till alla studerande och yrkesverksamma som behöver en handbok i grundläggande organisk-kemisk nomenklatur. Det genomgående temat i boken är IUPAC:s substitutiva nomenklatur, men även mer speciella områden, t.ex. ringsystem och isotopiskt modifierade föreningar, behandlas.
159,00 kr

Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, ed. 5

Free shipping! Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications teaches everyday biological data analysis to the undergraduate and graduate levels. Through numerous examples and over 100 tutorials, scientists learn how to use PK/PD seamlessly in a variety of practical areas, from simple plasma kinetics, multi-compartment models, nonlinear kinetics, plasma protein binding, pharmacodynamic models, turnover concepts, receptor binding, functional adaption and rebound, dose-response-time data analysis, inter-species scaling and a lot more. Price includes worldwide shipping!
1106,72 kr

Pharmacopoea Svecica

Den första svenska riksfarmakopén Pharmacopoea Svecica som 1775 utkom på latin kan nu läsas på svenska. Det är apotekaren och farmacihistorikern Gunnar Göthberg som har gjort detta unika översättningsarbete.
155,00 kr

Quantitative Pharmacology - An Introduction to Integrative Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Analysis

PKPD awareness is vital if we are to attempt to relate preclinical results to the acute and long term consequences in humans. The debate on whether preclinical findings can be translated to the human usage is still engaging scientists across industry, academia and regulatory bodies.
270,00 kr

Ren, mjuk och vacker - Kemi och funktion hos kosmetika, 3:e utg.

Boken är användbar för elever vid utbildningar inom området, företag som utvecklar och säljer kosmetika, personal på apotek, hudterapeuter samt parfymerier liksom för enskilda konsumenter som vill lära sig mer om produkterna vi använder.
380,00 kr

Samverkan för ökad kunskap om läkemedel - Apotekarsocieteten 40 år (1971 - 2011)

De senaste 40 åren har läkemedelsområdet genomgått stora förändringar i Sverige. Under dessa förändringar växte dagens Apotekarsocietet fram. Genom vetenskapliga symposier, utbildningar och publicistisk verksamhet bidrog föreningen till förändringen. Boken speglar genom faktauppgifter och personliga kommentarer vad föreningen betytt under åren.
180,00 kr

Svensk farmaci under 1900-talet

En unik sammanställning över den enorma utveckling och de mycket stora förändringar som ägt rum inom farmacin under 1900-talet.
375,00 kr

Vanvettets kurer - om schizofreni

Om schizofreni i ett historiskt perspektiv, levande och uttrycksfullt beskrivs olika tiders syn på sjukdomen och behandlingen av den.
30,00 kr