Det finns 41 artikel(-ar) i din varukorg.
Summa: 25809,12 kr

Historieböcker

Visa som
Sortering
Visa per sida

Apotekare Carlssons Enka - en levnadsskildring

Ett fascinerande levnadsöde från en svunnen tid. Speglar utvecklingen och de förändringar som skedde från 1800-talets mitt till 1930-talet.
49,00 kr

Apotekaren och hans hus

Farmacihistoriska Sällskapets årsskrift i form av en fängslande berättelse om 1700-tals apotekaren Johan Christian Georgii och apoteket Kronan i Stockholm.
93,00 kr

Apotekarsocieteten 1929 - 1970

När Apotekarsocieteten firande ett av sina många jubiléer 1928 (150 år) utgavs en publikation som väl beskrev organisationens tidigare historia. Föreliggande bok behandlar Apotekarsocietetens verksamhet från tiden efter 150-årsskriften utkom med särskild tyngdpunkt på den dynamiska och tidvis dramatiska perioden under de sista decennierna före bildandet av det med staten samägda Apoteksbolaget.
150,00 kr

Apotekarsocietetens donationsstiftelser

Apotekarsocieteten administrerade fram till år 2003 sammanlagt 107 stiftelser och fonder. Under åren 2003 - 2010 genomfördes ett omfattande arbete avseende permutationer av Apotekarsocietetens administrerade stiftelser och fonder som nu har minskat till 14 stycken.
180,00 kr

Apotekarsocietetens Jubileumsbok - 150 år

Apotekarsocieteten - 150 år på Wallingatan. Namnet Apotekarsocieteten har haft sin hemvist på Wallingatan i 150 år.Liksom Apotekarsocieteten stått för skilda verksamheter genom åren har verksamheten i dess närområde skiftat, vilket framgår av bokens inledande kapitel. Därpå följer ett par nedslag i apotekshistorien 1858-1970 och ett om Apotekarsocietetens verksamhet från 1971 tills idag. Boken avslutas med att den konst och de konstföremål som föreningen äger visas och beskrivs för första gången.
375,00 kr

Apoteks- och läkemedelsinspektionen 1947 - 1997

Boken speglar utvecklingen av läkemedelsområdet ur ett kvalitets- och inspektionsperspektiv under åren 1947 - 1997.
99,00 kr

Det gäller alltid livet

Lars Werkö beskriver i denna bok sina erfarenheter från ett långt och verksamt liv från en tid när medicinen inte hade mycket att erbjuda fram till en effektiv sjukvård.
165,00 kr

Drug Discovery

For patients, a story about their medicines, omeprazol (Losec®) and other drugs, how they were created and how they work. For researchers in industry, a challenge to create new ones. The collaboration with basic research and the fighting spirit demonstrated in the projects are presented as "a Swedish model".
125,00 kr

Ett kemiskt äventyr – Carl Wilhelm Scheele och hans värld

När Carl Wilhelm Scheele föddes en decemberdag 1742 var det nog inte mycket som tydde på att han skulle gå till historien. Han var sjunde barnet i en borgarfamilj i Stralsund – då en del av Sverige – och kom vid 15 års ålder till Göteborg för att läras upp till apotekare. Det var mitt under Pommerska kriget. Scheeles dagar var fyllda av apoteksarbete men han ägnade nätterna åt att läsa kemiska böcker och göra experiment. Snart hade den unge Scheele alltid någon ny förvånande upptäckt att berätta om. Då han 27 år gammal träffade den unge kemiprofessorn Torbern Bergman i Uppsala började en forskarkarriär utöver det vanliga. Detta är boken om Scheeles liv, hans upptäckter, den tid han levde i och den värld som omgav honom.
399,00 kr

Farmacevtiska föreningen 1936 - 1980

Farmacevtiska föreningen grundades 1861. Dess historik är beskriven i samband med firandet av 50 års och 75 års verksamhet, båda publikationerna författade av apotekaren Verner Wahlqvist. Därefter har ingen sammanhängande historiebeskrivning gjorts. I syfte att åstadkomma en kompletterande beskrivning av verksamheten fram till föreningens fusion med Apotekarsocieteten 1981 har vi gått igenom arkivhandlingar som fördes över till Apotekarsocietetens arkiv i samband med att Farmacevtiska föreningen lämnade sin kontorslokal 1974.
0,00 kr

Farmacevtiska studentkåren 1896 - 1996

Jubileumsbok med minnen i text och bild från studenttiden. Välkända profiler beskriver varsin tioårsperiod som täcker decenniets andra hälft. De första femtio åren beskrivs med sextio sidor i faksimiltryck ur 50-års boken.
49,00 kr

Från småföretagare till läkemedelsexpert - apotekarliv

Läkemedelsutvecklingen under 1900-talet är enastående. Vid seklets ingång fanns vissa smärtstillande medel, bedövningsmedel, hjärtmedicinen digitalis, kinin, laxermedel och jodsprit, men därutöver inga effektiva läkemedel. Alla läkemedel tillverkades på apoteken och apoteksinnehavaren kunde ha både en papegoja och röka cigarr i butiken. Under motstånd från den egna yrkeskåren sökte sig apotekare från och med slutet av 30-talet till den växande läkemedelsindustrin.
110,00 kr

I farmacins tjänst - Upplevelser av yrke och föreningsliv

Leif H Eklund har varit aktiv inom svensk farmaci under drygt 50 år. Hans insatser innefattar anställningar inom apoteksväsendet och ideella uppdrag i kommittéer och styrelser. De spänner över läkemedelsinformation, utbildningsfrågor, logistik, harmoniseringar, föreskrifter, läkemedelsekonomi, nordisk och internationell farmaci, kultur och farmacihistoria. I memoarerna berättar han om sina erfarenheter från dessa områden.
110,00 kr

Leos och Ferrosans rötter

På ett fängslande sätt skildras tillkomsten av företagen Leo och Ferrosan samt hur dansk industrifarmaci fördes över sundet under 1900-talets första årtionden.
80,00 kr

Läkemedel som förändrat världen - Historier om vetenskap, slump och envishet

I vår del av världen är det få förunnat att inte behöva använda läkemedel någon gång i livet. I andra delar av världen är det få förunnat att ha tillgång till läkemedel överhuvudtaget. Sjukdomar har alltid funnits i mänsklighetens historia men det är först i modern tid vi har haft tillgång till fungerande och effektiva läkemedel. Men hur upptäcks och utvecklas läkemedel och hur fungerar de? I denna bok berättas om hur femton betydelsefulla läkemedel kommit till.
360,00 kr

Läkemedelsnamn 1968

Innehåller namn på receptfria läkemedel 1968 samt namnöversättningarna till latin. Den första delen ägnas åt dåtida märkningsföreskrifter.
60,00 kr

Läkemedelsnamn, ordförklaring och historik

Nöjesläsning om läkemedlens historia! John Lindgren hade publicerat fyra häften vid sin död 1920. Apotekare Lauritz Gentz fullbordade verket 1946.
375,00 kr

Medicinal Reading - of genius, pure chance and dedicated hard work

This is the story of some discoveries that led to modern medicine and about the pioneers who through their keen observations, pure chance, sudden strokes of luck and dedicated hard work made them possible.
49,00 kr

Old and Rare Books on Materia Medica

The fifth book in the internationally renowned series of richly illustrated and commented catalogues where book historian Ove Hagelin presents rare and important books.
530,00 kr

Pharmacopoea Svecica

Den första svenska riksfarmakopén Pharmacopoea Svecica som 1775 utkom på latin kan nu läsas på svenska. Det är apotekaren och farmacihistorikern Gunnar Göthberg som har gjort detta unika översättningsarbete.
155,00 kr

Samverkan för ökad kunskap om läkemedel - Apotekarsocieteten 40 år (1971 - 2011)

De senaste 40 åren har läkemedelsområdet genomgått stora förändringar i Sverige. Under dessa förändringar växte dagens Apotekarsocietet fram. Genom vetenskapliga symposier, utbildningar och publicistisk verksamhet bidrog föreningen till förändringen. Boken speglar genom faktauppgifter och personliga kommentarer vad föreningen betytt under åren.
180,00 kr

Svensk farmaci under 1900-talet

En unik sammanställning över den enorma utveckling och de mycket stora förändringar som ägt rum inom farmacin under 1900-talet.
375,00 kr

Vanvettets kurer - om schizofreni

Om schizofreni i ett historiskt perspektiv, levande och uttrycksfullt beskrivs olika tiders syn på sjukdomen och behandlingen av den.
30,00 kr