There are 41 item(s) in your cart.
Sub-Total: $3,264.85

Farmacevtiska föreningen 1936 - 1980

Author: Eklund Leif H , Ernberg Jan
Farmacevtiska föreningen grundades 1861. Dess historik är beskriven i samband med firandet av 50 års och 75 års verksamhet, båda publikationerna författade av apotekaren Verner Wahlqvist. Därefter har ingen sammanhängande historiebeskrivning gjorts. I syfte att åstadkomma en kompletterande beskrivning av verksamheten fram till föreningens fusion med Apotekarsocieteten 1981 har vi gått igenom arkivhandlingar som fördes över till Apotekarsocietetens arkiv i samband med att Farmacevtiska föreningen lämnade sin kontorslokal 1974.
$0.00

Förord

Farmacevtiska föreningen grundades 1861. Dess historik är beskriven i samband med firandet av 50 års och 75 års verksamhet, båda publikationerna författade av apotekaren Verner Wahlqvist. Därefter har ingen sammanhängande historiebeskrivning gjorts. I syfte att åstadkomma en kompletterande beskrivning av verksamheten fram till föreningens fusion med Apotekarsocieteten 1981 har vi gått igenom arkivhandlingar som fördes över till Apotekarsocietetens arkiv i samband med att Farmacevtiska föreningen lämnade sin kontorslokal 1974.

Dessvärre är föreningens handlingar ofullständiga. Trots mycket sökande saknas verksamhetsberättelser för fyra av de fem sista åren samt styrelseprotokoll för åren 1936 – 55. För åren 1956 – 66 finns enstaka styrelseprotokoll och för 1967 – 79 finns merparten med undantag för 1974, 1976, 1978 och 1980 där endast enstaka hittats. Av korrespondens är det stora luckor för tiden efter 1949.

Möjligheterna att göra en detaljerad beskrivning för hela perioden efter 1936 har därför starkt begränsats. För att i någon mån kompensera för saknade dokument och därmed viss verksamhetsbeskrivning har bilagor som upptar utdelade stipendier och föredragsarrangemang medtagits.

Products specifications
Year of release 2015
Edition 1
Publisher Apotekarsocieteten
Number of pages 32
Book cover Stapled

Förord

Farmacevtiska föreningen grundades 1861. Dess historik är beskriven i samband med firandet av 50 års och 75 års verksamhet, båda publikationerna författade av apotekaren Verner Wahlqvist. Därefter har ingen sammanhängande historiebeskrivning gjorts. I syfte att åstadkomma en kompletterande beskrivning av verksamheten fram till föreningens fusion med Apotekarsocieteten 1981 har vi gått igenom arkivhandlingar som fördes över till Apotekarsocietetens arkiv i samband med att Farmacevtiska föreningen lämnade sin kontorslokal 1974.

Dessvärre är föreningens handlingar ofullständiga. Trots mycket sökande saknas verksamhetsberättelser för fyra av de fem sista åren samt styrelseprotokoll för åren 1936 – 55. För åren 1956 – 66 finns enstaka styrelseprotokoll och för 1967 – 79 finns merparten med undantag för 1974, 1976, 1978 och 1980 där endast enstaka hittats. Av korrespondens är det stora luckor för tiden efter 1949.

Möjligheterna att göra en detaljerad beskrivning för hela perioden efter 1936 har därför starkt begränsats. För att i någon mån kompensera för saknade dokument och därmed viss verksamhetsbeskrivning har bilagor som upptar utdelade stipendier och föredragsarrangemang medtagits.

Products specifications
Year of release 2015
Edition 1
Publisher Apotekarsocieteten
Number of pages 32
Book cover Stapled