There are 42 item(s) in your cart.
Sub-Total: $3,384.73

Bergström Ida

Picture for manufacturer Bergström Ida

Ida Bergström, leg. apotekare har arbetat som universitetslärare i samhällsfarmaci på Uppsala universitet med undervisning i författningar för farmaceuter. Arbetar nu på apotek.