There are 42 item(s) in your cart.
Sub-Total: $3,384.73

Bergström Eva

Picture for manufacturer Bergström Eva

Eva Bergström är etnolog, folklivsforskare och författare av ett flertal skrifter inom det kulturhistoriska området. Hon har tidigare varit intendent vid Torekällbergets museum i Södertälje.